„Administrator” sp. z o.o.

ul. Woj. Polskiego 67A, 72-315 Resko
tel./fax: 91 39 52 230
e-mail: biuro@administrator-resko.pl

 

Aktualności

Zbieranie podpisów na uchwałach

15-04-2019

Zakończyły się roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych, na które niestety nie przyszło wielu właścicieli i nie udało się podjąć uchwał bezpośrednio na zebraniach. Dlatego obecnie uchwały będą podejmowane w drodze indywidualnego zbierania głosów. Uchwały do zapoznania się i podpisania, będzie przynosił Pan Edward Kowalski, który będzie posiadał również stosowne pełnomocnictwo oraz udzieli wszelkich wyjaśnień. Prosimy o przychylne traktowanie osoby zbierającej podpisy na uchwałach. Jeśli wyjaśnienia naszego pracownika dotyczące uchwał okażą się niewystarczające, to zapraszamy do biura naszej spółki, w którym uzyskacie szerokie informacje. Przypominamy, że za zbieranie podpisów na uchwałach wspólnoty podejmowanych w drodze indywidualnego zbierania głosów przez specjalnie zatrudnionego pracownika, będzie pobierana opłata w wysokości równej pocztowej opłacie za przesyłkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Stawki opłat za śmieci

15-04-2019

Od 1 marca 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej w Resku, została zmieniona wysokość opłat za odpady komunalne. Wysokość nowych opłat za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi: – od pierwszej osoby 17zł/miesiąc; – od drugiej osoby 15zł/miesiąc; – od trzeciej osoby 13zł/miesiąc; – od czwartej osoby 12zł/miesiąc; – od piątej osoby i każdej następnej 5zł/miesiąc. Wysokość opłat za lokale użytkowe ( handlowe, usługowe, biurowe itp.) za: 80l-24zł; 12l-37zł; 240l-73zł; 380l-114zł; 1100l-331zł. Za śmieci niesegregowane naliczana jest wyższa opłata, odpowiednio: 27zł; 24zł; 21zł, 18zł i 7zł.

Stawki za wodę i kanalizację w 2018 roku

28-06-2018

Informujemy, że Rada Miejska w Resku uchwaliła nowe stawki opłat za wodę i ścieki które obowiązują od 01 lipca 2018 roku: –Woda 3,97zł/m³, –Ścieki 7,88zł/m³. Abonament za wodę za okres rozliczeniowy dwumiesięczny 5,67zł. Abonament za ścieki za okres rozliczeniowy dwumiesięczny 6,10zł

Odpady wielkogabarytowe

23-09-2015

Odpady wielkogabarytowe oraz poremontowe, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Resku, należy samodzielnie wywozić do punktu PSZOK przy ul. Zielonej w Resku. Można też zamówić usługę wywozu ww. odpadów firmie ZUBiK przy ul. Kopernika 1 w Resku. Osoby które zostawią takie odpady w obrębie nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej, będą obciążone kosztami ich wywozu.

Dodaj zdjęcie swojej wspólnoty

11-01-2013

Jeśli masz ciekawe zdjęcie budynku w którym mieszkasz, i chciałbyś umieścić je na naszej stronie, to serdecznie zapraszamy. Przyślij zdjęcie e-mailem a my umieścimy je na stronie. Może spróbujecie znaleźć jedno zdjęcie przedwojenne, a drugie zdjęcie porównawcze zrobić z dzisiejszych czasów. Byłoby to bardzo ciekawe.

Zaproszenie do logowania

07-11-2012

W związku z uruchomieniem strony internetowej naszej spółki, zapraszamy do logowania się na naszej stronie, co umożliwi wgląd do dokumentów tylko dla zalogowanych użytkowników. Każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada swój odrębny login i hasło, które jest jednakowe dla całej wspólnoty. W celu otrzymania loginu i hasła prosimy o bezpośredni kontakt w biurze spółki. Informujemy że na wniosek większości członków wspólnoty, można dokonać zmiany loginu i hasła w dowolnej chwili.