„Administrator” sp. z o.o.

ul. Woj. Polskiego 67A, 72-315 Resko
tel./fax: 91 39 52 230
e-mail: biuro@administrator-resko.pl

 

OFERTA

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą ofertę zarządzania i administrowania Państwa nieruchomością. Mamy nadzieję, że spełni ona Wasze oczekiwania, a pracując w przyszłości dla Państwa udowodnimy, że nasza firma „ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. jest jedną z najlepszych w branży nieruchomości.

Do współpracy z Państwem jako naszym nowym klientem, zostanie oddelegowany zespół doświadczonych ludzi, których zadaniem będzie realizacja usług określonych umową, oraz utrzymanie wysokiej wartości Państwa nieruchomości przy satysfakcjonującym poziomie kosztów.

Zastosowanie nowoczesnych środków technicznych usprawniających obsługę Państwa nieruchomości (profesjonalne oprogramowanie, bezpieczna archiwizacja danych, komunikacja za pomocą nowoczesnych systemów elektronicznych) zapewni Państwu dogodną i bezpieczną obsługę Waszej nieruchomości. Na szczególne podkreślenie zasługuje, możliwość wglądu przez Internet, do dokumentów wspólnoty, zgłaszania w ten sposób uwag, usterek, podawania stanu wodomierzy, otrzymywania rozliczeń i powiadomień.

Umowy o zarządzanie nieruchomością które zawieramy są formułowane jasno i zawierają wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy, numerem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za ich wykonanie i informacją o ubezpieczeniu zarządcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

Działamy na zasadzie otwartości i przejrzystości, dbając o to aby nasi klienci byli jak najlepiej poinformowani o zakresie naszej działalności i metodach pracy, a także bieżącym stanie technicznym i ekonomicznym zarządzanej nieruchomości.

Prowadzimy wymaganą prawem ewidencję księgowo-finansową odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości oraz gromadzimy i starannie przechowujemy wszelkie dokumenty dotyczące tych nieruchomości.

Środki pieniężne przechowujemy na rachunkach bankowych odrębnych dla każdej nieruchomości i postępujemy z nimi zgodnie z dyspozycją zamawiającego i postanowieniami umowy.

Na każde życzenie klienta udostępniamy żądane dokumenty oraz udzielamy wyczerpujących informacji na temat zarządzanej nieruchomości.

Jedynym wynagrodzeniem za nasze usługi zarządzania nieruchomością jest to określone w umowie. Naszej firmie nie wolno czerpać jakichkolwiek korzyści poza wynagrodzeniem.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA